Visie & Beleidsplein

Ruimte voor sport in Utrecht 2012-2030

een vraag-aanbodanalyse van buitensportaccommodaties, 2012-2030

Bakker, S., & Hoekman, R. (2013). Ruimte voor sport in Utrecht 2012-2030: een vraag-aanbodanalyse van buitensportaccommodaties, 2012-2030. Utrecht: Mulier Instituut.

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft het Mulier Instituut met het huidige ruimteonderzoek een vervolg gegeven aan het ruimteonderzoek dat in 2006 door het Mulier Instituut werd uitgevoerd. Het huidige ruimteonderzoek is volgens dezelfde principes uitgevoerd als het onderzoek 'Ruimte voor sport in Utrecht 2006'. Het legt de basis voor het accommodatiebeleid in Utrecht in de komende 15-20 jaar. In het ruimteonderzoek is de huidige buitensportruimte in de gemeente Utrecht in kaart gebracht voor voetbal, hockey, tennis, korfbal, handbal en honk-/softbal. Verder is voor deze sporttakken de ruimtebehoefte tot en met 2030 berekend, met behulp van de bevolkingsprognosemethode (alle sporten), trendextrapolatie (voetbal) en de groeiprognosemethode (hockey). Voor alle sporten zijn berekeningen op stadsniveau gemaakt, aangevuld met berekeningen op wijkniveau voor de voetbalsport. Op basis van deze berekeningen zijn toekomstige ruimtelijke knelpunten inzichtelijk gemaakt. Ten slotte zijn oplossingsrichtingen gegeven om de geconstateerde ruimtelijke knelpunten op te lossen. Afwijkend aan het ruimteonderzoek uit 2006 zijn het toevoegen van tennis en honk-/softbal aan het onderzoek en het creƫren van een kaart gemaakt met de voetbalaccommodaties in Utrecht.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor sport in Utrecht 2012-2030 : een vraag-aanbodanalyse van buitensportaccommodaties, 2012-2030

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sven Bakker
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Utrecht
gemeenten
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties