Visie & Beleidsplein

De sociale staat van Nederland 2013

Bijl, R., Boelhouwer, J., Pommer, E., & Sonck, N. (2013). De sociale staat van Nederland 2013. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Hoe gaat het met de Nederlandse bevolking? Dat is de centrale vraag in 'De sociale staat van Nederland 2013'. Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van een beschrijving van belangrijke levensgebieden. In 'De sociale staat van Nederland' (SSN) beschrijven de auteurs niet alleen hoe Nederland en de Nederlanders er nu voor staan, maar ook welke veranderingen zich de afgelopen tien jaar hebben voorgedaan in de kwaliteit van leven en hoe Nederland presteert in vergelijking met de Europese buren. De tijden van voortdurende economische groei liggen alweer enkele jaren achter ons en voor 2014 staan grote bezuinigingen op stapel. Dat moet gevolgen gaan hebben voor de kwaliteit van leven van veel Nederlanders. In de vorige editie van de SSN, twee jaar geleden, was het effect van de economische crisis nog maar weinig zichtbaar in de leefsituatie van de meeste burgers. We zijn nu twee jaar verder: hoe is de stand van zaken nu? Wie heeft er al wel last van de crisis en wie niet? Op welke terreinen zijn de gevolgen het meest zichtbaar? De SSN bestrijkt vele maatschappelijke terreinen: publieke opinie, onderwijs, inkomen en werk, gezondheid en zorg, maatschappelijke en politieke participatie en betrokkenheid, vrijetijdsbesteding, sociale veiligheid en wonen. Door deze uiteenlopende thema's in samenhang te beschrijven, door ze te plaatsen in de economische en demografische ontwikkelingen in onze samenleving en door de trends in de tijd weer te geven komen de auteurs tot een beeld van de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Er wordt ook aandacht besteed aan afzonderlijke groepen. De mogelijkheden, kansen en voorkeuren die mensen hebben voor de inrichting van hun leven blijken dan te verschillen. De auteurs kijken ook naar kwetsbare groepen die minder dan anderen delen in de welvaart en het welzijn van Nederland. Hebben zij meer last van de crisis dan anderen?

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

De sociale staat van Nederland 2013

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rob Bijl
Jeroen Boelhouwer
Evert Pommer
Nathalie Sonck

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
arbeid
economie
gezondheidszorg
inkomen
kwaliteit van leven
onderwijs
politiek
sociale veiligheid
statistische gegevens
vrijetijdsbesteding
vrijwilligerswerk