Visie & Beleidsplein

Gemeente Horst aan de Maas

buurtscan en buurtactieplan

Vullings, D. (2013). Gemeente Horst aan de Maas: buurtscan en buurtactieplan. Tilburg: Fontys Economische Hogeschool Tilburg.

Met deze scriptie wil de gemeente Horst aan de Maas een beeld krijgen van hoe het is gesteld met het sporten en bewegen in de wijken/kernen Grubbenvorst, Meerlo, Mussenbuurt Horst en Norbertuswijk Horst (buurtscan). Er wordt onderzoek gedaan naar de data op buurtniveau. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de kracht van de buurt en de wensen en behoeften van de inwoners. Uiteindelijk komt uit dit onderzoek een buurtactieplan voort. De hoofdvraag van het onderzoek was: Hoe kunnen de gemeente, de buurtsportcoach en de lokale sport- en beweegaanbieders een bijdrage leveren aan een leefbare omgeving en gezonde en sportieve buurten?

Uitgever(s): Fontys Economische Hogeschool Tilburg,

Download(s)

Gemeente Horst aan de Maas : buurtscan en buurtactieplan

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Danny Vullings

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegvriendelijke omgeving
buurten
lokaal beleid
scripties
wijkaanpak