Visie & Beleidsplein

De kracht van sport

Vervoorn, C., Baart de la Faille-Deutekom, M., & Dekkers, V. (2013). De kracht van sport. Pallas Publications.

Om kennis te vergaren over de werkelijke waarde van sport zijn in het voorjaar van 2013 een reeks lezingen en aansluitend onderwijs georganiseerd over de 'Kracht van Sport' onderverdeeld in de sociaal-economische kracht van sport, de maatschappelijke kracht van sport, de gezonde kracht van sport, de vernieuwende kracht van sport en de kracht van topsport. Om iedereen in staat te stellen de bevindingen tot zich te nemen zijn de vijf uitgeschreven lezingen en een samenvatting van het aanvullende onderwijs product gebundeld in dit boek. De samenstellers menen dat deze bundeling een must is voor een ieder die in zijn werk of hobby met sport te maken heeft. Men hoopt vooral ook dat de beleidsmakers en afgevaardigden uit de politiek dit boek ter hand nemen bij het schrijven van sport gerelateerde notities en paragrafen in politieke programma's zodat sport eindelijk de aandacht krijgt die het verdient.

Uitgever(s): Pallas Publications,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Cees Vervoorn
Marije Baart de la Faille-Deutekom
Vera Dekkers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

deskundigheidsbevordering
kennisoverdracht
lezingen
sport (algemeen)
sportbeleid
sportbeoefening