Visie & Beleidsplein

Leefstijlonderzoek Delft 2013

sporten en bewegen in de gemeente Delft

Bakker, S., Werff, H. van der, & Hoekman, R.H.A. (2013). Leefstijlonderzoek Delft 2013: sporten en bewegen in de gemeente Delft. Utrecht: Mulier Instituut.

In 2013 is een leefstijlonderzoek gedaan. Het onderzoek is een vervolgmeting van het onderzoek uit 2010. In 2013 is gefocust op bewegen, sporten en gezondheid. De mate waarin de inwoners van Delft voldoen aan de verschillende beweegnormen wijkt niet of in geringe mate af van het Nederlands gemiddelde. Als de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) wordt gehanteerd zijn de verschillen klein, bij de fitnorm scoort Delft hoger dan gemiddeld en bij de combinorm doet de groep 6- tot 17-jarigen het net wat beter dan gemiddeld en de volwassenen net wat minder. De sportdeelname in Delft op basis van de RSO-norm is 73 procent (Nederland 66%). De hoogste sportdeelname is bij de leeftijdsgroep 6-11 jaar (91%), gevolgd door de 12- tot 17-jarigen en 18- tot 34-jarigen (beide 84%). De 70- tot 79-jarigen hebben duidelijk de laagste sportdeelname met 44 procent. In vergelijking met 2010 is er weinig tot niets veranderd. Als de uitkomsten van het leefstijlonderzoek in 2013 worden vergeleken met die van 2010 blijkt dat de verschillen miniem zijn. Een in het oog springende verandering betreft de verbeterde kwaliteit en bereikbaarheid van de fiets- en wandelroutes. Verder is de tevredenheid over de beweegmogelijkheden in de eigen wijk toegenomen. In 2010 was 39 procent daarover tevreden en in 2013 47 procent.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Leefstijlonderzoek Delft 2013 : sporten en bewegen in de gemeente Delft

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sven Bakker
Harold van der Werff
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
gezonde leefstijl
gezondheid
leefstijl
lichaamsbeweging
monitors
sportbeoefening