Visie & Beleidsplein

Keuzeprocessen in de vrije tijd

Groffen, W. (1967). Keuzeprocessen in de vrije tijd. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

In 1961 verzocht de toenmalige staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen de sociaal-wetenschappelijke raad hem voorstellen te doen voor mogelijk onderzoek op het gebied van de vrije tijd en het veranderende patroon van de vrijetijdsbeleving. De raad deed vier voorstellen waarvan er twee door de staatsscretaris werden overgenomen. Eén daarvan betreft het hier gerapporteerde onderzoek. Het is tot stand gekomen door een subsidie van het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk. De auteur heeft de vrijetijdsbeleving ontwikkeld tot de beleving van een keuzeveld en meent dat als praktisch belevingsprobleem vooral de verveling te zien is. Vanuit dit praktische probleem zou een voortzetting van het hier gepresenteerde onderzoek en theoretisch kader volgens de auteur nuttig en wetenschappelijk verantwoord zijn.

Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

W. Groffen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleving
onderzoeken
vrije tijd
vrijetijdsbesteding