Visie & Beleidsplein

Reactie op recreatie

meningen over de mogelijke recreatieve ontwikkeling in de gemeente Mook en Middelaar

Atzema, O.A.L.C., & Dietvorst, A.G.J. (1985). Reactie op recreatie: meningen over de mogelijke recreatieve ontwikkeling in de gemeente Mook en Middelaar. Nijmegen: Geografisch en Planologisch Instituut Katholieke Universiteit Nijmegen, Werkgroep Recreatie en Toerisme.

Deze publicatie presenteert een onderzoek naar de huidige en toekomstige toeristisch-recreatieve mogelijkheden in de gemeente Mook c.a. mede in het licht van het gemeentelijk beleid met betrekking tot de bevordering van de werkgelegenheid. De eerste fase van het onderzoek omvatte een beleidsmatige en planologische verkenning van de toeristisch recreatieve situatie in de gemeente. Deze verkenning is uitgevoerd door een ILP-groep (Intern Leerproject Planologie). In de tweede fase van het onderzoek werden de geformuleerde beleidsalternatieven onderwerp van een onderzoek naar de sociale draagkracht onder de bevolking van de gemeente Mook c.a.

Uitgever(s): Geografisch en Planologisch Instituut Katholieke Universiteit Nijmegen, Werkgroep Recreatie en Toerisme,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

O.A.L.C. Atzema
A.G.J. Dietvorst

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
ontwikkeling
recreatieve voorzieningen
vrijetijdsbesteding