Visie & Beleidsplein

Integrale samenwerking binnen een gemeente

welke motiverende factoren, vaardigheden en omstandigheden zijn van invloed op integraal werken aan publieke gezondheid?

GGD Zuid Limburg (2013). Integrale samenwerking binnen een gemeente: welke motiverende factoren, vaardigheden en omstandigheden zijn van invloed op integraal werken aan publieke gezondheid?.

Om overgewicht effectief aan te pakken is het belangrijk om met verschillende gemeentelijke sectoren samen te werken aan een integrale gezondheidsaanpak. Deze factsheet brengt de factoren in kaart die van invloed zijn op het proces van integraal samenwerken en komt met acht aanbevelingen voor de gemeenten.

  1. Deel (kleine) successen met elkaar
  2. Focus op het aanleren van nieuwe gewoonten en werkroutines
  3. Geef als afdelingshoofd erkenning voor medewerkers die hun best doen om integraal te werken
  4. Train medewerkers in het herkennen van raakvlakken en het opstellen van gezamenlijke doelen
  5. Geef duidelijke voorbeelden van situaties waarin onderwerpen integraal zijn opgepakt en in welke voorbeelden het beter had gekund
  6. Hou continue aandacht voor integraal werken en spreek elkaar aan op het belang van integraal werken
  7. Durf te experimenteren want leren doe je vooral door te doen
  8. Geef als MT en bestuur het goede voorbeeld door zelf integraal te werken.

Uitgever(s): GGD Zuid Limburg,

Download(s)

Integrale samenwerking binnen een gemeente : welke motiverende factoren, vaardigheden en omstandigheden zijn van invloed op integraal werken aan publieke gezondheid?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

GGD Zuid Limburg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
overgewicht