Visie & Beleidsplein

Denksport en doping

een verkennend onderzoek naar farmacologische stoffen die de prestatie bij denksporten kunnen verbeteren

Hon, O. de, & Hartgens, F. (2000). Denksport en doping: een verkennend onderzoek naar farmacologische stoffen die de prestatie bij denksporten kunnen verbeteren. Rotterdam: Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken.

Het Ministerie van VWS heeft het NeCeDo gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden om met behulp van farmacologische stoffen de prestatie bij denksporten te verbeteren. Het gaat daarbij om de sporten schaken, dammen, bridge en go. In eerste instantie is gekeken of er farmacologische stoffen zijn die de denksportprestatie kunnen verbeteren, daarnaast is gekeken of een dergelijke stof schadelijk is voor de gezondheid.

Uitgever(s): Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Olivier de Hon
Fred Hartgens

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

denksporten
doping
prestatie