Visie & Beleidsplein

Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en gezonde leefstijl

Reijgersberg, N., Lucassen, J.M.H., & Pulles, I. (2013). Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en gezonde leefstijl. Utrecht: Mulier Instituut.

De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl, hierna te noemen SBGL, is door de onderwijsraden (po, vo en mbo) in het najaar van 2012 opgesteld op verzoek van de ministeries van VWS en OCW. De Onderwijsagenda SBGL wil de samenwerking en afstemming tussen partijen bevorderen die als doel hebben sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en om het onderwijs te stimuleren. Enkele belangrijke initiatieven waar de Onderwijsagenda SBGL samenwerking mee is gestart, zijn het Convenant Gezond Gewicht (Jongeren Op Gezond Gewicht) en de #Jeugdimpuls van het RIVM/Centrum Gezond Leven. De gedachte achter deze gecoördineerde benadering is om een eenduidige ondersteuningsstructuur te ontwikkelen en het daarmee voor scholen duidelijker en eenvoudiger te maken om aan gezondheidsthema's te werken en stappen te zetten naar structureel Gezonde School-beleid. Het doel van deze monitor is inzicht te verkrijgen in de verrichtte werkzaamheden binnen de Onderwijsagenda SBGL en de resultaten daarvan. Hierover wordt gedurende de projectperiode (2012-2016) jaarlijks gerapporteerd. Voor 2013 is nagegaan wat er is gebeurd om afstemming en samenwerking met andere partijen te bewerkstelligen en op welke wijze scholen zijn geactiveerd om te werken aan gezondheidsbevordering bij leerlingen en studenten. Er is eveneens gekeken in hoeverre deze strategie scholen daadwerkelijk heeft bereikt. Daarnaast is het gedrag van jeugdigen omtrent de verschillende gezondheidsthema's beschreven. Daarvoor is gebruikgemaakt van bestaande onderzoeksbronnen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en gezonde leefstijl

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Niels Reijgersberg
Jo Lucassen
Ine Pulles

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
beweegstimulering
gezonde leefstijl
gezondheidsbeleid
gezondheidsbevordering
leefstijl
lichaamsbeweging
monitors
onderwijs
schoolgezondheidsbeleid
sport (algemeen)
sportbeleid
sportstimulering