Visie & Beleidsplein

Evaluatie maatschappelijk convenant kernsporten

Cevaal, A., Terpstra, N., & Breedveld, K. (2013). Evaluatie maatschappelijk convenant kernsporten. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Tilburg wil de civil society versterken en waar mogelijk en nodig ondersteunen. Mede hiertoe is in 2011, in navolging van het Maatschappelijk Convenant Willem II, een Maatschappelijk Convenant Kernsporten (MCK) ge├»nitieerd. Het MCK loopt tot en met medio 2014. Er is een budget van 520.000 euro bestemd voor organisatie en de entamering en uitvoering van maatschappelijke projecten binnen de negen Tilburgse kernsporten. De gemeente wil in het najaar van 2013 een besluit nemen over het vervolg van deze regeling en vraagt zich af in hoeverre de projecten (hebben) bij(ge)dragen aan de doelstellingen van het MCK en de doelen van de gemeente zelf. In hoeverre is het mogelijk om met maatschappelijke sportprojecten effici├źnter en effectiever gebruik te maken van de middelen en hoe kan de gemeente Tilburg hierop (aan)sturen? Het Mulier Instituut is benaderd om het MCK te evalueren en op grond van de uitkomsten de gemeente te adviseren over een mogelijk vervolg van het MCK. De resultaten van deze evaluatie zijn in deze rapportage beschreven, tezamen met suggesties voor de toekomst van het MCK.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Evaluatie maatschappelijk convenant kernsporten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Astrid Cevaal
Nynke Terpstra
Koen Breedveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
samenleving
sport (algemeen)
sportbeleid