Visie & Beleidsplein

Europese kampioenschappen atletiek

bekendheid, attitude en bezoekintentie

een kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder stakeholders uit de atletiekwereld, de inwoners van Nederland en 'Groot Amsterdam' en leden van de Atletiekunie

Ploegmakers, M.W. (2014). Europese kampioenschappen atletiek: bekendheid, attitude en bezoekintentie, een kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder stakeholders uit de atletiekwereld, de inwoners van Nederland en 'Groot Amsterdam' en leden van de Atletiekunie. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.

In 2016 zullen de Europese Kampioenschappen Atletiek in Amsterdam plaatsvinden. De ambitie is om een nieuwe standaard voor de organisatie van het toernooi neer te zetten. European Athletic (EA) eist dat er uiterlijk drie jaar voor de start van het evenement wordt gestart met een bekendheidsonderzoek waarmee op regelmatige basis de effecten van de promotieactiviteiten wordt gemeten. Dit bekendheidsonderzoek is uitgevoerd onder drie doelgroepen: de Nederlandse bevolking, de inwoners van 'Groot Amsterdam' en de leden van de Atletiekunie. De volgende hoofdvraag staat in deze scriptie centraal: op welke manier is de bekendheid met, attitude ten opzichte van en bezoekintentie voor de EK te verklaren en/of te voorspellen? Een combinatie van vier theorieën (Rationele Keuzetheorie; Sociaal Cognitieve Theorie; Theory of Reasoned Action; Theory of Planned Behavior) is gebruikt om de hoofdvraag te beantwoorden. Binnen de drie verschillende doelgroepen zijn er verschillende determinanten voor het voorspellen van de bekendheid en bezoekintentie. Dit levert geen eenduidig beeld op over de voorspellende determinanten. Wel kan duidelijk worden gezegd dat bekendheid met de EK de belangrijkste voorspeller is voor bezoekintentie. Verder kan bekendheid als determinant ook invloed hebben op de waargenomen gedragscontrole. Met de waargenomen gedragscontrole kan, via het theoretische model, intentie het beste voorspeld worden. Ondanks dat attitude niet meegenomen is in de enquête geven de stakeholders aan dat hun doelgroepen waarschijnlijk positief tegenover de EK staan. Attitude kan volgens het theoretisch model van invloed zijn op de bezoekintentie, via zowel persoonlijke als sociale factoren. Zo kan indirect de juistheid van het model worden gevalideerd.

Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen,

Download(s)

Europese kampioenschappen atletiek : bekendheid, attitude en bezoekintentie : een kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder stakeholders uit de atletiekwereld, de inwoners van Nederland en 'Groot Amsterdam' en leden van de Atletiekunie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mireille Ploegmakers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

atletiek
attitude
bezoekers
kwalitatief onderzoek
kwantitatief onderzoek
scripties
topsportevenementen