Visie & Beleidsplein

Lokaal jeugdbeleid

handleiding voor een geïntegreerd beleid

Wever, G.M.L.M., & Meijden, R.R. van der (1993). Lokaal jeugdbeleid: handleiding voor een geïntegreerd beleid. Den Haag: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Deze publicatie is het resultaat van het onderzoeksprogramma 'Geïntegreerd Gemeentelijk Jeugdbeleid, 1988-1992', en beoogt voornamelijk een praktisch hulpmiddel te zijn ten behoeve van lokaal geïntegreerd jeugdbeleid. Met de decentralisatie van het welzijnsbeleid in de jaren '80 is de aandacht van gemeenten voor jeugd- en jongerenvraagstukken toegenomen. De noodzaak is ontstaan om maatregelen en voorzieningen op verschillende beleidsterreinen op elkaar af te stemmen. Deze afstemming heeft in de praktijk geleid tot een veelheid aan ideeën over lokaal geïntegreerd jeugdbeleid. Deze handleiding heeft tot doel gemeenten te ondersteunen in het ontwikkelen en implementeren van lokaal geïntegreerd jeugdbeleid. Naast beknopte inleidingen over de problematiek en het beleid op de diverse deelterreinen van het jeugdbeleid worden er veel voorbeelden uit de gemeentelijke praktijk gegeven. Op deze manier wordt de lezer in staat gesteld zich een beeld te vormen hoe een bepaald vraagstuk kan worden aangepakt. Daarnaast laat een en ander zien hoe goed het eigenlijk gaat met lokaal geïntegreerd jeugdbeleid in een aantal Nederlandse gemeenten.

Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

G.M.L.M. Wever
R.R. van der Meijden

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
handleidingen
jeugdbeleid
lokaal beleid