Visie & Beleidsplein

Jeugdbeleid

Tilanus, C.P.G. (1997). Jeugdbeleid. Utrecht: Uitgeverij SWP.

In dit boek staat het gemeenschappelijk jeugdbeleid in ons land centraal. Na een schets van de situatie van de jeugd in Nederland vraagt de auteur zich af wat het betekent dat jeugd wordt gezien als een aparte beleidscategorie en beschrijft hij vervolgens de reikwijdte van het jeugdbeleid. Daarna geeft hij een inhoudelijke uiteenzetting van het jeugdbeleid in zijn drie componenten: algemeen jeugdbeleid, preventief jeugdbeleid en grensgebieden van jeugdzorg. Het begrip jeugdzorg wordt gezien als samenwerking tussen jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en geestelijke jeugdgezondheidszorg. Binnen de beschreven kaders gaat hij ook in op specifieke doelgroepen/thema's en hun problemen, zoals kinderopvang, sociaal-cultureel werk, allochtone jongeren, verslaafdenzorg, uitvallers, jeugdcriminaliteit en kindermishandeling. Dit boek bundelt de belangrijke informatie op het terrein van het jeugdbeleid en geeft een zo compleet mogelijk beeld van beleidsvoornemens, activiteiten, samenwerkingsvormen, (wettelijke) regelingen en methodieken. Het boek is voorzien van literatuurlijsten en een trefwoordenregister.

Uitgever(s): Uitgeverij SWP,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

C.P.G. Tilanus

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
jeugd
jeugdbeleid
jeugdzorg