Visie & Beleidsplein

Toeristisch beleid in de lage landen

Doorn, J.W.M. van, Kosters, M.J., & Meulemeester, K. de (1981). Toeristisch beleid in de lage landen. 's-Gravenhage: VUGA-Uitgeverij bv.

In enkele tientallen jaren is het toerisme uitgegroeid van een elitair gebeuren tot een massaverschijnsel van ongekende omvang. Deze stormachtige groei van het toerisme heeft grote economische en maatschappelijke gevolgen gehad. Hoewel het belang van een goed toeristisch beleid hiermee voldoende is onderstreept, moet worden vastgesteld dat zowel in Nederland als in België met betrekking tot het toerisme een zwak beleid wordt gevoerd. Er worden weliswaar met het oog op toeristische ontwikkelingen allerlei beleidsmaatregelen genomen, maar onduidelijk blijft waartoe die moeten leiden; een overheidsvisie ontbreekt. Toch neemt de aandacht voor toerisme en toeristisch beleid sedert enkele jaren toe. De grote trek naar het buitenland, een afnemend inkomend toerisme, een steeds ongunstiger reisverkeersbalans, een tekort aan binnenlandse accommodaties en dergelijke (problemen overigens die in België andere reacties opwekken dan in Nederland) dragen ongetwijfeld daartoe bij. Dit gegeven: een aantal voor Nederland en België vrijwel identieke problemen in het toeristische veld, waarop deze landen, beide met een zwak ontwikkeld toeristisch beleid, verschillend inspelen is het uitgangspunt geworden van dit boek, waarmee de auteurs hopen bij te dragen tot een systematischer en meer gestructureerd toeristisch (overheids)beleid. De publicatie behoort tot de serie 'Vrije tijd, Recreatie en Toerisme'.

Uitgever(s): VUGA-Uitgeverij bv,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

J.W.M. van Doorn
M.J. Kosters
K. de Meulemeester

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

België
Nederland
beleid
overheidsbeleid
toerisme