Visie & Beleidsplein

Ervaren discriminatie in Nederland

Andriessen, I., Fernee, H., & Wittebrood, K. (2014). Ervaren discriminatie in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In de laatste maanden van 2013 werd met enige regelmaat in de pers aandacht besteed aan discriminatie. Wat ervaren nu de inwoners van Nederland zelf? In welke mate voelen zij zich gediscrimineerd? En wat voor incidenten maken zij mee? In dit rapport zijn aan ruim 12.500 mensen uit de Nederlandse bevolking vragen gesteld over hun ervaringen met discriminatie. Deze ervaringen zijn voor verschillende terreinen, zoals arbeidsmarkt en onderwijs, in kaart gebracht. Daarnaast is aandacht besteed aan de discriminatie-ervaringen van specifieke groepen, zoals migrantengroepen, mensen met een beperking en seksuele minderheden. Dit rapport besteedt ook aandacht aan de gevolgen die ervaren discriminatie voor de betrokkenen kan hebben.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Ervaren discriminatie in Nederland

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Iris Andriessen
Henk Fernee
Karin Wittebrood

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

LHBTI
Nederland
arbeid
discriminatie
mensen met een beperking
minderheidsgroepen
onderwijs