Visie & Beleidsplein

Domeinen van welzijn

welzijnsbeleving en welzijnsbeleid in de jaren '90

Hortulanus, R.P., Liem, P.P.N., & Sprinkhuizen, A.M.M. (1992). Domeinen van welzijn: welzijnsbeleving en welzijnsbeleid in de jaren '90. 's-Gravenhage: VUGA Uitgeverij B.V..

In dit boek wordt getracht enige duidelijkheid te scheppen rond welzijn als thema voor onderzoek en beleid. Welzijnsbeleid en het institutionele gedachtengoed over welzijn worden in een historisch perspectief geplaatst. De betekenis die burgers hechten aan de domeinen van welzijn: maatschappelijke positie, sociaal leefklimaat, sociale contacten, persoonlijk interesses, gezondheid, zingeving en sociaal-psychologische weerbaarheid wordt in een zevental hoofdstukken behandeld. Er is aandacht voor dilemma's waarmee het welzijnsbeleid in de jaren negentig wordt geconfronteerd, zoals de specifieke betekenis van probleemcumulatie; de afhankelijkheid en activering van burgers; de verhouding tussen territoriale, categoriale en individuele interventie. Tot besluit zijn zes scenario's opgenomen, die richting kunnen geven aan keuzen die de lokale overheid in samenspraak met maatschappelijke instellingen voor het welzijnsbeleid van het komende decennium kan maken. Het boek is bedoeld voor allen die op de een of andere manier inhoud geven aan lokaal welzijnsbeleid.

Uitgever(s): VUGA Uitgeverij B.V.,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Roelof Hortulanus
P.P.N. Liem
Ard M.M. Sprinkhuizen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
lokaal beleid
overheid
overheidsbeleid
welzijn
zorg en welzijn