Visie & Beleidsplein

Contouren van een nieuw lokaal welzijnsbeleid

een discussie over vernieuwing

Hortulanus, R.P. (1993). Contouren van een nieuw lokaal welzijnsbeleid: een discussie over vernieuwing. 's-Gravenhage: VUGA Uitgeverij B.V..

Lokaal welzijnsbeleid is volop in beweging. Uit de discussies die overal in het land plaatsvinden, wordt steeds duidelijker dat veel gemeenten toe zijn aan een herbezinning op hun welzijnsbeleid. Nadat de aandacht aanvankelijk uitging naar de nieuwe taakverdeling en de nieuwe financiƫle verhoudingen, is deze langzamerhand verschoven naar de nieuwe inhoud en naar de effectiviteit van het lokale welzijnsbeleid. In dit boek staat de inhoud van een nieuw lokaal welzijnsbeleid centraal. Het boek bestaat uit vier delen die elk een belangrijk aspect van de vernieuwing van het lokale welzijnsbeleid als leidraad hebben. Deel 1 bevat beschouwingen over de bijdrage die kennis van de leefwereld en de welzijnsbeleving van de burger aan het beleid kan leveren. In deel 2 wordt ingegaan op de vraag of strategische beleidskeuzen met behulp van scenario's gestimuleerd dan wel verduidelijkt kunnen worden. In deel 3 gaat het om het onderscheid in interventiestrategieƫn waarvan de maatschappelijke instellingen, die de concrete welzijnsarrangementen aanbieden, gebruik maken. In deel 4 staat het innovatieproces zelf centraal. Om een vernieuwing van het beleid kans van slagen te geven, dient aan een aantal belangrijke procesvoorwaarden te zijn voldaan. Tot besluit worden de inhoudelijke contouren van een nieuw lokaal welzijnsbeleid geschetst. 'Contouren van een nieuw lokaal welzijnsbeleid' is een vervolg op het boek 'Domeinen van welzijn' waarin niet het beleid zelf, maar de opvattingen van de burgers over welzijn centraal stonden. Het boek is bedoeld voor allen die op de een of andere manier inhoud geven aan lokaal welzijnsbeleid.

Uitgever(s): VUGA Uitgeverij B.V.,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Roelof Hortulanus

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
gemeentelijk beleid
gemeenten
innovatie
lokaal beleid
overheidsbeleid
welzijn
zorg en welzijn