Visie & Beleidsplein

Structuurvisie openluchtrecreatie

achtergronden van en uitgangspunten voor beleidsvoornemens op langere termijn met betrekking tot de openluchtrecreatie

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) (1977). Structuurvisie openluchtrecreatie: achtergronden van en uitgangspunten voor beleidsvoornemens op langere termijn met betrekking tot de openluchtrecreatie. Rijswijk: Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM).

De 'Structuurvisie Openluchtrecreatie' beoogt de richting aan te geven van het lange-termijnbeleid voor de openluchtrecreatie. Het 'Structuurschema Openluchtrecreatie', dat op basis van deze visie en in aansluiting op de gedachten uit de 'Nota Landelijke Gebieden' en de 'Verstedelijkingsnota', zal worden opgesteld, zal in het bijzonder gericht zijn op de ruimtelijke gevolgen van het voorgenomen openluchtrecreatiebeleid. Dit structuurschema zal de procedure voor planologische kernbeslissingen doorlopen.

Uitgever(s): Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM), Staatsuitgeverij,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
beleidsnota's
overheid
overheidsbeleid
rijksoverheid
ruimtelijke ordening
vrijetijdsbesteding