Visie & Beleidsplein

Jeugdbeleid en jeugdcultuur

aanleiding tot jeugdonderzoek

Vinken, H. (1990). Jeugdbeleid en jeugdcultuur: aanleiding tot jeugdonderzoek. Tilburg: IVA, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant.

De sociaal-wetenschappelijke bestudering van jeugd lijkt onbegrensd en ipso facto ongericht. De noodzaak tot thematische inperking dringt zich ook voor deze notitie op en is vertaald in de volgende doelstelling: bijdragen aan de gerichte programmering van jeudgonderzoek aan de hand van de maatschappelijke en beleidsontwikkelingen ten aanzien van jeugdcultuur. Het uiteindelijke doel wordt vervuld zodra duidelijk is welke accenten in het beleid aangaande jeugdcultuur gelegd worden, welke wetenschappelijke thesen ten aanzien van de maatschappelijke ontwikkelingen onder jeugdigen hierop aansluiten en wat reeds aan jeugdcultuuronderzoek is en wordt verricht, of negatief geformuleerd waar hiaten in de onderzoeksaandacht zijn aan te wijzen.

Uitgever(s): IVA, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Henk Vinken

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

cultuur
jeugd
jeugdbeleid
onderzoeken