Visie & Beleidsplein

4 + 2 = 7

arbeidsduurverkorting, taakcombinatie en opvang, opvoeding en onderwijs van 4 tot 12 jaar oude kinderen (werkdocument nr. 61)

Breedveld, K. (1999). 4 + 2 = 7: arbeidsduurverkorting, taakcombinatie en opvang, opvoeding en onderwijs van 4 tot 12 jaar oude kinderen (werkdocument nr. 61). Den Haag: Sociaal en cultureel Planbureau (SCP).

De vraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt als volgt: wat is, vanuit een dagindelingsperspectief, de betekenis van arbeidsduurverkorting in het primair onderwijs voor de opvang, opvoeding en onderwijs van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar (primair onderwijs volgend), voor verschillende te onderscheiden partijen? Met 'dagindeling' wordt in deze notitie gedoeld op de wijze waarop binnen een samenleving taken en functies in de tijd worden georganiseerd. Daarbij gaat het zowel om de organisatie van die activiteiten over de verschillende momenten van de dag en over de verschillende dagen van de week (maand, jaar), als om eem verdeling van activiteiten tussen instituties. Aandachtspunten in de notitie zijn: een historische schets van de onderlinge relatie tussen arbeids-, school- en andere tijden; een beschrijving van de huidige situatie in termen van knelpunten voor te onderscheiden betrokkenen en hun (eventueel tegengestelde) belangen; het aandragen van mogelijke oplossingsrichtingen vanuit het perspectief van de dagindeling; het situeren van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief. Het doel van deze notitie behelst een poging om het bestaande debat over de 'vierdaagse schoolweek' te situeren in de bredere thematiek van de dagindeling van de samenleving.

Uitgever(s): Sociaal en cultureel Planbureau (SCP),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koen Breedveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeid
dagindeling
kinderen
onderwijs
opvang
opvoeding
primair onderwijs
tijdsbesteding