Visie & Beleidsplein

De welzijnssector in beeld

maatschappelijke betekenis, concrete dienstverlening en positionering in het lokaal sociaal beleid

Hortulanus, R.P. (2001). De welzijnssector in beeld: maatschappelijke betekenis, concrete dienstverlening en positionering in het lokaal sociaal beleid. VOG.

Als gevolg van de decentralisatie van het welzijnsbeleid is er de afgelopen jaren veel veranderd in de welzijnssector. Overal in het land zijn nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan en nieuwe projecten opgezet. In 'De welzijnssector in beeld' beschrijft stadssocioloog Roelof Hortulanus de richting van de belangrijkste actuele inhoudelijke en organisatorische tendensen en ontwikkelingen in de sector. Achtereenvolgens belicht hij de maatschappelijke betekenis, de prestaties, de beeldvorming en positionering van het welzijnswerk. Ter illustratie zijn vijftien casussen opgenomen, waaruit blijkt dat innovatie een kernkwaliteit van het welzijnswerk is. Deze publicatie is een statement, een position paper waarin vooruitstrevende welzijnsorganisaties zich zullen herkennen en die beleidsmakers zal inspireren bij het ontwikkelen van effectief lokaal sociaal beleid.

Uitgever(s): VOG, Verdiwel,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Roelof Hortulanus

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
lokaal beleid
samenleving
sociaal beleid
sociaal werk
welzijn
welzijnsinstellingen
zorg en welzijn