Visie & Beleidsplein

Structuurschema openluchtrecreatie

deel a

beleidsvoornemen

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, & Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (1981). Structuurschema openluchtrecreatie: deel a, beleidsvoornemen. 's-Gravenhage: Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

Het 'Structuurschema Openluchtrecreatie, deel a beleidsvoornemen' bevat de hoofdlijnen en beginselen van het rijksbeleid voor de openluchtrecreatie, van belang voor het nationaal ruimtelijk beleid, en geeft in het bijzonder inzicht in de ruimtelijke aspecten op de middellange en lange termijn. Het structuurschema vormt als zodanig een uitwerking van de 'Nota landelijke gebieden'. De ruimtelijke consequenties van het toerisme zijn mede in het 'Structuurschema Openluchtrecreatie' betrokken. Gekoppeld aan dit structuurschema vindt een partiƫle herziening van het 'Structuurschema Vaarwegen' plaats.

Uitgever(s): Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
overheidsbeleid
rijksoverheid
ruimtelijke ordening
vrijetijdsbesteding