Visie & Beleidsplein

Van woord naar beeld?

onderzoek naar de verschuivingen in de tijdsbesteding aan de media in de periode 1975-1985

Knulst, W., & Kalmijn, M. (1988). Van woord naar beeld?: onderzoek naar de verschuivingen in de tijdsbesteding aan de media in de periode 1975-1985. Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Deze studie naar stabiliteit en verandering in het mediagebruik is gebaseerd op tijdsbudgetgegevens uit 1975, 1980 en 1985. Om meer zekerheid te verkrijgen dat verschuivingen in de tijdsbesteding van de steekproeven corresponderen met veranderingen onder de Nederlandse bevolking, zijn drie onderzoeksbestanden naar geslacht, leeftijd, gezinssituatie en hoofdactiviteit van respondenten herwogen. De peiling van de tijdsbesteding uit 1975 gunt op die manier een blik op het patroon van mediagebruik uit de 'vorige fase', terwijl vergelijkbare gegevens uit 1985 inzicht bieden in het mediagedrag van het Nederlandse publiek, nadat een aantal veranderingen in het media-aanbod hun beslag heeft gekregen. Het onderzoek richt zich op het gebruik van televisie, video, radio, muziekafspeelapparatuur, kranten, tijdschriften en boeken, kortom op een media-aanbod dat openbaar beschikbaar wordt gesteld, en waarvan het publiek met consumptieve oogmerken gebruik maakt.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wim Knulst
Matthijs Kalmijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

media
ontwikkeling
tijdsbesteding