Visie & Beleidsplein

De bewegende stad

visie op de inrichting van de sportieve en speelse openbare ruimte

gemeente Groningen

(2014). De bewegende stad: visie op de inrichting van de sportieve en speelse openbare ruimte, gemeente Groningen. Groningen: Gemeente Groningen.

Gemeente Groningen wil zoveel mogelijk Stadjers de gelegenheid geven om te sporten en te spelen. In deze nota wordt antwoord gegeven op de centrale vraag: Hoe kunnen we de openbare ruimte in onze stad zo inrichten dat deze meer uitnodigt tot bewegen? Uit deze centrale vraag volgt een aantal vervolgvragen, zoals: hoe laat je mensen sporten en bewegen zonder dat ze zich daar echt bewust van zijn? Hoe kunnen we speelplekken anders inrichten, zodat er avontuurlijker gespeeld kan worden? Hoe kunnen we sportparken en schoolpleinen meer betrekken bij de openbare ruimte? Hoe kunnen we onze infrastructuur nog verder optimaliseren om gebruik van de fiets te stimuleren? 

Uitgever(s): Gemeente Groningen,

Download(s)

De bewegende stad : visie op de inrichting van de sportieve en speelse openbare ruimte : gemeente Groningen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegvriendelijke omgeving
gemeentelijk beleid
gemeenten
leefomgeving