Visie & Beleidsplein

Cultuurbeleid in Nederland

nationaal rapport

Europees programma voor de evaluatie van nationaal cultuurbeleid

Stafdirectie Cultuurbeleid van het Directoraat-Generaal voor Culturele Zaken (1993). Cultuurbeleid in Nederland: nationaal rapport, Europees programma voor de evaluatie van nationaal cultuurbeleid. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), Directoraat-Generaal voor Culturele Zaken.

Deze publicatie biedt een beschrijving van de geschiedenis en structuur van het cultuurbeleid in Nederland en van een aantal actuele vraagstukken op dit gebied. De hoofdstukken 2 en 3 schetsen de achtergrond van het Nederlandse cultuurbeleid. Hoofdstuk 2 geeft de omgevingsfactoren van het cultuurbeleid op beknopte wijze weer. Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de historische achtergrond van het cultuurbeleid, waarbij de beschrijving gedetailleerder wordt naarmate het beleid in de loop der tijd toeneemt. In hoofdstuk 4, dat verreweg het grootste deel van het rapport vult, worden de ontwikkeling en de huidige situatie van de organisatie van de Nederlandse cultuurzorg en beleidssystematiek uiteengezet. Daarna volgt een beschrijving van de diverse beleidssectoren op basis van de gegevens die zij verschaft hebben. In hoofdstuk 5 worden enige centrale thema's van het Nederlandse cultuurbeleid beschreven: kwaliteit en verscheidenheid, internationalisering, participatie en bestuurlijke verhoudingen. Hoofdstuk 6 geeft een slotbeschouwing over de vraagstukken waarvoor het ministerie van WVC zich geplaatst ziet. Hier vindt als het ware een eerste 'eigen' evaluatie plaats van het Nederlandse cultuurbeleid; een reflectie op beleid, middelen en resultaten.

Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), Directoraat-Generaal voor Culturele Zaken,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Stafdirectie Cultuurbeleid van het Directoraat-Generaal voor Culturele Zaken

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
beleid
cultuur
ministeries
overheidsbeleid
rijksoverheid