Visie & Beleidsplein

Cultuurbeleid in Nederland

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) (1998). Cultuurbeleid in Nederland. Rijswijk: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).

Deze publicatie beschrijft het cultuurbeleid van de Nederlandse centrale overheid. Zij is bestemd voor onderzoekers, voor geïnteresseerde betrokkenen uit de wereld van kunst, cultuur en media, en voor geïnteresseerden uit het buitenland. Met het doel om een en ander in een juist kader te plaatsen wordt in dit boek de beschrijving van het actuele cultuurbeleid voorafgegaan door een korte karakterisering van de Nederlandse bestuurlijke inrichting en het politieke stelsel - in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 is gewijd aan de geschiedenis van het Nederlandse cultuurbeleid. In hoofdstuk 4, dat verreweg het grootste deel van het boek vult, worden eerst de ontwikkeling en de huidige stand van de organisatie van het Nederlandse cultuurbeleid en de daaraan verbonden beleidssystematiek uiteengezet. Daarop volgt een beschrijving van de afzonderlijke beleidsgebieden. De indeling daarvan valt samen met de administratieve verkaveling van het cultuurbeleid. zoals die sinds 1985 bij de rijksoverheid geldt. In hoofdstuk 5 wordt het beeld gecompleteerd door de behandeling van enkele onderwerpen die nog niet eerder aan de orde waren, zoals de spreiding van het culturele aanbod over ons land, de mate waarin de bevolking deel heeft aan het aanbod van kunst, cultuur en de media, en de opkomst en ontwikkeling van de media- en cultuurmarkt. Het zesde en laatste hoofdstuk is meer analytisch van aard. Het gaat in op de vraagstukken waarvoor het Ministerie van OCenW zich geplaatst ziet. Een overzicht van aanbevolen literatuur en enkele aanhangsels besluiten het boek.

Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
beleid
cultuur
ministeries
overheidsbeleid
rijksoverheid