Visie & Beleidsplein

Recreatie 2020

bouwsteen voor een visie op de kwaliteit van de leefomgeving in de 21e eeuw

Heuvel, M. van den, Beckers, T., Heyne, G., & Geurts, J. (1997). Recreatie 2020: bouwsteen voor een visie op de kwaliteit van de leefomgeving in de 21e eeuw. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant, Vakgroep Vrijetijdwetenschappen.

In deze studie is op verzoek van de Directie Groene Ruimte en Recreatie (GRR) van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) een basisanalyse gemaakt van ontwikkelingen in de recreatie en is een aantal scenario's ontwikkeld voor de recreatie in 2020. De basisanalyse vormde de input voor een tweetal workshops waarin de scenario's zijn ontwikkeld. Zowel de basisanalyse als de scenario's vormen bouwstenen voor een toekomstvisie van LNV.

Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant, Vakgroep Vrijetijdwetenschappen, IVA,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mark van den Heuvel
Theo Beckers
Gerton Heyne
Jac Geurts

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

demografie
kwaliteit
leefomgeving
maatschappelijke ontwikkeling
recreatieve voorzieningen
toekomst
vrijetijdsbesteding