Visie & Beleidsplein

Zicht op uitzicht

vrije tijd en openluchtrecreatie

Idenburg, R. (1972). Zicht op uitzicht: vrije tijd en openluchtrecreatie. 's-Gravenhage: Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

In 1967 verscheen een uiteenzetting over de problemen van de ruimtelijke ordening in Nederland, gebaseerd op gegevens uit de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening en op de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Idenburg, Zicht op Straks, Staatsuitgeverij). In 1970 werd een bewerking van twee adviezen van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening gepubliceerd over inspraak van de bevolking bij het beleid van gemeenten, provincies en het rijk (Idenburg, Zicht op Inspraak, Staatsuitgeverij). Deze publicatie geeft aanvullende informatie op een deelterrein van beide onderwerpen, een deelterrein dat niettemin mede bepalend is voor het beleidsdoelwit van de overheid op langer zicht: de openluchtrecreatie in een zich verstedelijkende samenleving.

Uitgever(s): Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Staatsuitgeverij,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rienk Idenburg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ruimtelijke ordening
samenleving
steden
stedenbeleid
vrije tijd
vrijetijdsbesteding