Visie & Beleidsplein

Verslag van de studiedag 'naar een beleidsvisie op vrije tijd'

2 december 1983, congresgebouw Den Haag

Stafafdeling Beleidsvoorbereiding, Recreatie en Media, & Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) (1984). Verslag van de studiedag 'naar een beleidsvisie op vrije tijd': 2 december 1983, congresgebouw Den Haag. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC).

Op 2 december 1983 organiseerde het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) een studiedag rond het thema 'Naar een beleidsvisie op vrije tijd'. Aan de studiedag in het Haagse Congresgebouw werd deelgenomen door ruim 200 belangstellenden uit kringen van politiek, beleid, wetenschap, bedrijfsleven en particulier initiatief, waarmee werd onderstreept hoezeer dit thema de laatste jaren in brede kring in de belangstelling is komen te staan. Met de organisatie van de studiedag heeft de staatssecretaris van WVC drs. J.P. van der Reijden, een aanzet willen geven tot de gedachtenvorming over een visie en voorts een aanzet tot discussie over de vraag in hoeverre de overheid de vrije tijd tot object van beleid kan, mag of moet maken.

Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Stafafdeling Beleidsvoorbereiding, Recreatie en Media
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
beleidsondersteuning
studiedagen
vrije tijd