Visie & Beleidsplein

Sportief Amsterdam 2014

Westermann, M. (2014). Sportief Amsterdam 2014.

In deze editie van 'Sportief Amsterdam' staan met name de thema's talentontwikkeling, innovatie en creativiteit centraal. Die waarden zijn overal terug te vinden in het Amsterdamse sportbeleid, in de sportinfrastructuur en in het evenementenbeleid.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maarten Westermann

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

breedtesport
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid
steden
topsport