Visie & Beleidsplein

Sport en recessie 2013

doorwerking economische recessie op sportbeleid, sportorganisaties en sportdeelname

Hoekman, R., & Straatmeijer, J. (2013). Sport en recessie 2013: doorwerking economische recessie op sportbeleid, sportorganisaties en sportdeelname. Utrecht: Mulier Instituut.

In 2013 heeft het Mulier Instituut, in navolging van het onderzoek in 2010 (Van Kalmthout e.a., 2010) en in opdracht van het ministerie van VWS, een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de recessie voor de sportsector. Mede door de aanhoudende recessie en de Kamervragen van de PvdA medio 2013 naar het duurder worden van de sportbeoefening, was er behoefte aan een nieuw overzicht van de gevolgen van de recessie voor de sportsector. Voorliggende rapportage beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Om een volledig beeld te kunnen geven van de gevolgen van de recessie voor de sportsector is ingegaan op de gevolgen voor het gemeentelijk sportbudget, de sportuitgaven van de burgers en de financiƫle situatie van sportaanbieders. Aanvullend is aandacht besteed aan de betaalbaarheid en de prijselasticiteit van sport om gemeenten en sportaanbieders inzicht te geven in mogelijke consequenties van het duurder maken van de sportbeoefening. Om de uitkomsten in perspectief te kunnen plaatsen is er ook aandacht voor de economische situatie in Nederland en de ontwikkeling hierin in de afgelopen jaren.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Sport en recessie 2013 : doorwerking economische recessie op sportbeleid, sportorganisaties en sportdeelname

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman
Jerzy Straatmeijer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

financiering
sport (algemeen)
sportbeleid
sportbeoefening
sportorganisaties