Visie & Beleidsplein

Delft beweegt mee(r)!

sporten en bewegen in de gemeente Delft

Romijn, D., & Hoekman, R. (2010). Delft beweegt mee(r)!: sporten en bewegen in de gemeente Delft. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

De gemeente Delft wil meer inzicht krijgen in het beweeggedrag van haar inwoners. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de vraag wat de gemeente kan doen om het beweeggedrag van haar inwoners te stimuleren. Dit onderzoek is een onderdeel van Beweeg Mee Delft; de Delftse beweegaanpak. Beweeg Mee loopt in de periode 2009-2012. Het is onderdeel van het beweeg- en gezondheidsbeleid zoals verwoord onder de naam Big Move Delft in de 'De Rode Draad' de Nota Bewegen, Spelen en Sporten 2009-2012 en de 'Extra Vitamine G voor Delft' de Nota lokaal preventief gezondheidsbeleid 2009-2012'. Aanleiding voor Beweeg Mee is dat bewegingsarmoede (en overgewicht) een groot en lastig aan te pakken maatschappelijk probleem is. Beweeg Mee is er in Delft op gericht om in vier jaar tijd het percentage volwassen Delftenaren dat aan de landelijke beweegnorm voldoet, te verhogen naar zeventig procent. Dit gebeurt door tal van activiteiten te organiseren die tot blijvend meer bewegen leiden. Bij het begin van Beweeg Mee is gekozen voor een nulmeting om aan het einde van de periode (2012) met zo mogelijk een nieuwe meting na te kunnen gaan of beleidsdoelen behaald zijn. Het Mulier Instituut is gevraagd dit onderzoek uit te voeren. De volgende doelstelling staat centraal: een goed beeld verkrijgen van het beweeggedrag en de beweegwensen van de inwoners van de gemeente Delft, om betere invulling te geven aan het beweegstimuleringsbeleid.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Delft beweegt mee(r)! : sporten en bewegen in de gemeente Delft

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

David Romijn
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
gemeenten
lichaamsbeweging
sport (algemeen)
sportbeoefening
sportstimulering