Visie & Beleidsplein

EYOF Utrecht 2013

impact en beleving

Hover, P., Pulles, I., Romijn, D., & Breedveld, K. (2014). EYOF Utrecht 2013: impact en beleving. Utrecht: Mulier Instituut.

Het Europees Jeugd Olympisch Festival of European Youth Olympic Festival (hierna te noemen: EYOF) is een tweejaarlijks sportevenement voor jonge sporters (13-18 jaar) uit Europa. EYOF Utrecht 2013 biedt de gemeente Utrecht een uitgelezen gelegenheid om sport positief onder de aandacht te brengen van de Utrechtse bevolking, en om zowel nationaal als internationaal de aandacht te vestigen op de stad. Ook om Nederland te profileren als locatie voor (top)sportevenementen kan EYOF Utrecht 2013 betekenisvol zijn. De Stichting EYOF heeft de alliantie van Mulier Instituut, Hogeschool Utrecht/Lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling en Universiteit Utrecht/USBO de opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een brede evaluatie van het European Youth Olympic Festival 2013. Ook de Werkgroep Evaluatie SPortevenementen (WESP) is bij het onderzoek betrokken. Het onderzoek bevat drie hoofdelementen, namelijk: de maatschappelijke betekenis (Hogeschool Utrecht), de economische betekenis/beleving (Mulier Instituut) en een procesevaluatie (Universiteit Utrecht). In voorliggend rapport is verslag gedaan van het deelonderzoek van het Mulier Instituut dat zich richt op de EYOF-ervaringen van deelnemers, chefs de mission, vrijwilligers, verenigingen, bezoekers en de inwoners van de regio Utrecht en Nederland. Daarnaast is inzicht verstrekt in de hoeveelheid media-aandacht die met EYOF is gegenereerd en is de economische impact voor de regio Utrecht becijferd.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

EYOF Utrecht 2013 : impact en beleving

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Hover
Ine Pulles
David Romijn
Koen Breedveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Europees Olympisch Jeugdfestival
Utrecht
beleving
economie
effectmeting
onderzoeken
samenleving
sportevenementen
topsportevenementen