Visie & Beleidsplein

Evaluatie organisatieproces European Youth Olympic Festival Utrecht 2013 met betrekking tot de maatschappelijke opbrengsten

Dijk, B., & Eekeren, F. van (2014). Evaluatie organisatieproces European Youth Olympic Festival Utrecht 2013 met betrekking tot de maatschappelijke opbrengsten. Utrecht: Universiteit Utrecht, Departement voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

De Stichting EYOF heeft de alliantie van Mulier Instituut, Hogeschool Utrecht/Lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling en Universiteit Utrecht/USBO de opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een brede evaluatie van het European Youth Olympic Festival 2013. Deze evaluatie richt zich op de volgende onderdelen: de maatschappelijke betekenis; de economische betekenis/beleving van het evenement; het organisatieproces. Het onderzoek naar de maatschappelijke betekenis is uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht. De economische betekenis en de beleving van het evenement is door het Mulier Instituut, met medewerking van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) in kaart gebracht. De procesevaluatie waarvan deze rapportage verslag doet, is uitgevoerd door USBO en heeft ten doel inzichtelijk te maken welke factoren in de organisatie van het EYOF Utrecht 2013 en Achmea High Five Challenge (Achmea H5C) - in de ogen van relevante stakeholders - doorslaggevend zijn geweest bij het bereiken van opbrengsten op het gebied van: sportparticipatie en sportbeleving; netwerken en samenwerking tussen partners in de stad en regio; 'Celebrate talent'.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Departement voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO),

Download(s)

Evaluatie organisatieproces European Youth Olympic Festival Utrecht 2013 met betrekking tot de maatschappelijke opbrengsten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Bake Dijk
Frank van Eekeren

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Europees Olympisch Jeugdfestival
Utrecht
leerprocessen
onderzoeken
organisaties
samenleving
sportevenementen
succesfactoren
topsportevenementen