Visie & Beleidsplein

Top tien voor een betere luchtkwaliteit

indicatie van effecten

Vermeulen, J.P.L., & Boer, L.C. den (2005). Top tien voor een betere luchtkwaliteit: indicatie van effecten. Delft: CE: Oplossingen voor milieu, economie en technologie.

Voor u ligt een beknopt rapport waarin CE de effecten op emissies en concentraties van fijn stof en stikstofdioxide beschrijft van een tiental maatregelen die de Stichting Natuur en Milieu en het netwerk van de twaalf provinciale Milieufederaties hebben aangedragen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Deze Top 10 bevat maatregelen die effectief zijn om de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging te verminderen én die op korte termijn toegepast kunnen worden. Bij de selectie van de maatregelen is daarom gekeken naar de verwachte effectiviteit, de kosten, de termijn waarop de maatregel kan worden ingevoerd en effectief is én de haalbaarheid van de maatregel. Eén van de maatregelen is "Doe meer op de fiets".

Uitgever(s): CE: Oplossingen voor milieu, economie en technologie,

Download(s)

Top tien voor een betere luchtkwaliteit : indicatie van effecten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Joost Vermeulen
Eelco den Boer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

fietsen
milieu