Visie & Beleidsplein

"Maatschappelijke waarde van sport: easy to see, hard to proof"

masterscriptie

Verkoeyen, J.P.G. (2010). "Maatschappelijke waarde van sport: easy to see, hard to proof": masterscriptie. Den Haag: John Verkoeyen.

De doelstelling van dit onderzoek is de volgende: Inzicht verschaffen aan partijen die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling in effecten van wijkgebonden sportvoorzieningen op een woonwijk, om daarmee de aandacht voor wijkgebonden sportvoorzieningen te verankeren in het proces van gebiedsontwikkeling. Deze doelstelling en onderzoeksvraag leiden tot de volgende deelvragen per hoofdthema:

Sportvoorzieningen:

  • Welke verschillende wijkgebonden sportvoorzieningen zijn er?
  • Welke trends zijn er te onderscheiden ten aanzien van sportvoorzieningen?
  • Welk effecten hebben sportvoorzieningen op een woonwijk?

Actoren en Belangen:

  • Welke partijen zijn er betrokken bij gebiedsontwikkeling?
  • Wat zijn de belangen van de verschillende partijen bij gebiedsontwikkeling?
  • Zijn er gedeelde belangen van de verschillende partijen?

Verankering in proces:

  • Aan welke voorwaarden moet er worden voldaan om het voor partijen interessant te maken om te investeren in sportvoorzieningen bij een gebiedsontwikkeling?

Uitgever(s): John Verkoeyen,

Download(s)

"Maatschappelijke waarde van sport : easy to see, hard to proof" : masterscriptie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

John Verkoeyen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

maatschappelijke effecten
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportinfrastructuur
wijken