Visie & Beleidsplein

Seksuele intimidatie aangepakt

varianten op schoolbeleid

Visser, A., & Kallenbach, I. (1997). Seksuele intimidatie aangepakt: varianten op schoolbeleid. Utrecht: Project preventie seksuele intimidatie in het onderwijs (PPSI).

'Seksuele intimidatie aangepakt' geeft een overzicht van het beleid en de daarmee samenhangende maatregelen die in 1997 van kracht waren met betrekking tot het voorkomen van seksuele intimidatie en het adequaat behandelen van eventuele klachten. Met de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in oktober 1994, is het bevoegde gezag van scholen als werkgever verplicht om beleid te voeren met betrekking tot het voorkomen van seksuele intimidatie en het behandelen van klachten hieromtrent.

Uitgever(s): Project preventie seksuele intimidatie in het onderwijs (PPSI),

Download(s)

Inhoudsopgave : seksuele intimidatie aangepakt : varianten op schoolbeleid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Anke Visser
Ina Kallenbach

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
primair onderwijs
seksueel grensoverschrijdend gedrag
voortgezet onderwijs