Visie & Beleidsplein

Blindelings bewegen

leidraad voor het bewegingsonderwijs aan kinderen met een visuele beperking in het reguliere onderwijs

Schippers, J. (2010). Blindelings bewegen: leidraad voor het bewegingsonderwijs aan kinderen met een visuele beperking in het reguliere onderwijs. Doorn: Bartimeus.

In deze leidraad staat het bewegingsonderwijs aan kinderen met een visuele beperking (visus <0,3) op reguliere scholen centraal, en wel in de ruimste zin: er komen zoveel mogelijk aspecten van het bewegingsonderwijs aan de orde. Deze leidraad biedt handreikingen aan allen die bewegend omgaan met kinderen met een visuele beperking. Deze praktische handreikingen zijn gebaseerd op een brede ervaring in het werken met deze doelgroep.

Uitgever(s): Bartimeus,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan Schippers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

atletiek
bewegingsonderwijs
mensen met een visuele beperking
primair onderwijs
voortgezet onderwijs