Visie & Beleidsplein

Jaarrapport integratie 2013

participatie van migranten op de arbeidsmarkt

Huijnk, W., Gijsberts, M., & Dagevos, J.M. (2014). Jaarrapport integratie 2013: participatie van migranten op de arbeidsmarkt. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het 'Jaarrapport integratie 2013' staat in het teken van de participatie van migranten op de arbeidsmarkt. De economische tegenwind raakt de arbeidsmarkt hard. Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van migranten? Aan de hand van uiteenlopende indicatoren schetsen we een zo actueel mogelijk beeld van die positie van migrantengroepen op de arbeidsmarkt, met specifieke aandacht voor jongeren en vrouwen. Het 'Jaarrapport integratie 2013. Participatie van migranten op de arbeidsmarkt' is vervaardigd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naast medewerkers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hebben ook onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en The Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) aan deze publicatie meegewerkt.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Jaarrapport integratie 2013 : participatie van migranten op de arbeidsmarkt

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Willem Huijnk
Mérove Gijsberts
Jaco(bus) Dagevos

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
arbeid
arbeidsre-integratie
integratie
minderheidsgroepen
nieuwe Nederlanders