Visie & Beleidsplein

De gemeente Rotterdam en een beweegvriendelijke omgeving

een overzicht

Maas, R. (2013). De gemeente Rotterdam en een beweegvriendelijke omgeving: een overzicht. Rotterdam: Gemeente Rotterdam.

Het Nederlands Instituut voor Bewegen (NISB) heeft een project beweegvriendelijke omgeving uitgevoerd met middelen van VWS om lokaal kennis te verzamelen en te verspreiden met betrekking tot een beweegvriendelijke omgeving. Hierbij is ook gekeken naar negen pilot-gemeenten. De gemeenten Rotterdam is één van de negen geselecteerde pilot-gemeenten. Aangezien Rotterdam de afgelopen jaren al beleid heeft gevoerd en fors heeft geïnvesteerd in een beweegvriendelijke omgeving, heeft de pilot voor Rotterdam als invalshoek het evalueren van beleid en projecten die een bijdrage leveren aan een beweegvriendelijke omgeving. Deze notitie geeft een overzicht van gevoerd beleid en resultaten in de afgelopen jaren en deze collegeperiode. Het overzicht betreft zowel beleidsmatige thema's (Sportbeleid, Kindvriendelijke wijken) als specifieke projecten (zoals de aanleg van groene schoolpleinen). De inventarisatie betreft zowel de huidige collegeperiode (2010-2014) als de vorige (2006-2010).

Uitgever(s): Gemeente Rotterdam,

Download(s)

De gemeente Rotterdam en een beweegvriendelijke omgeving : een overzicht

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rosemarie Maas

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegvriendelijke omgeving
gemeentelijk beleid
pilotprojecten