Visie & Beleidsplein

Wegbereiders van de lichamelijke opvoeding

deel 1

gymnastiek-, turn- en spelonderwijs in Europa

Lommen, N. (1987). Wegbereiders van de lichamelijke opvoeding: deel 1, gymnastiek-, turn- en spelonderwijs in Europa. Zeist: Jan Luiting Fonds.

Dit eerste deel beoogt naast het geven van een meer algemeen vakhistorisch overzicht ook enig inzicht te verschaffen in de achter de onderwijspraktijk staande in theorie vervatte gedachten over dit aspect van het opvoedings- en onderwijsgebeuren. Na een ten geleide in de vorm van een 'terugblik in een ver verleden' hebben de auteurs zich bij de samenstelling van dit deel uit een vakhistorisch gezichtspunt vooral gericht op de tijd van 1780 tot 1880 en in geografisch opzicht beperkt tot een aantal van onze Europese cultuurkring.

Uitgever(s): Jan Luiting Fonds,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

N. Lommen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

(buiten) spelen
Europa
bewegingsonderwijs
geschiedenis
gymnastiek (sport)
sportgeschiedenis
turnen