Visie & Beleidsplein

Budgethandboek 2014

kerncijfers huishoudfinanciën

eenendertigste editie

Nibud, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (2014). Budgethandboek 2014: kerncijfers huishoudfinanciën, eenendertigste editie. Utrecht: Nibud.

Het 'Budgethandboek' is een concreet en actueel overzicht voor iedereen die zich beroepshalve bezighoudt met advisering over en beoordeling van de financiën van consumenten. Bijvoorbeeld beleidsmedewerkers van overheden, belastingadviseurs, medewerkers van woningcorporaties, maatschappelijk werkers, personeelsfunctionarissen, juristen, kredietadviseurs, hypotheekadviseurs en medewerkers van banken. Het 'Budgethandboek' geeft objectieve informatie over inkomsten, uitgaven, bestedingspatronen en kosten van levensonderhoud van diverse typen particuliere huishoudens. Jaarlijks actualiseren de experts van het Nibud het boek op basis van de nieuwe wet- en regelgeving.

Uitgever(s): Nibud,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nibud, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

financieel beleid
financiering
handleidingen