Visie & Beleidsplein

Nationaal actieplan sport & bewegen Utrecht

overzicht van een vierjarig sportimpuls

Gemeente Utrecht (2014). Nationaal actieplan sport & bewegen Utrecht: overzicht van een vierjarig sportimpuls. Utrecht: Gemeente Utrecht.

In de periode 2010-2014 heeft het Nationaal Actieplan Sport & Bewegen (NASB) een belangrijke impuls aan Utrecht als sportstad gegeven. Het actieplan gaf gemeenten op lokaal niveau de regierol om te-weinig-actieve burgers te verleiden tot een actieve leefstijl. Mede dankzij deze extra financiƫle impuls van het Rijk en co-financiering vanuit de gemeente hebben we ons sportaanbod uitgebreid, is er meer samenwerking ontstaan, zijn nieuwe netwerken opgezet en hebben we waardevolle initiatieven ingebed binnen de Stichting Harten voor Sport. In dit boekje leest u hoe het sportstimuleringsbeleid zich verder heeft ontwikkeld voor Utrechters die net wat extra ondersteuning en stimulering nodig hebben. Daarnaast kijken we naar de toekomst, want ook na de impuls door het NASB gaat Utrecht verder met 'sportstimulering'. Het college blijft investeren in activiteiten voor en door bewoners, ondersteund door professionals: combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches.

Uitgever(s): Gemeente Utrecht,

Download(s)

Nationaal actieplan sport & bewegen Utrecht : overzicht van een vierjarig sportimpuls

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gemeente Utrecht

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (project)
beweegstimulering
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid