Visie & Beleidsplein

Kinderen in tel databoek 2014

kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid

Steketee, M., Tierolf, B., & Mak, J. (2014). Kinderen in tel databoek 2014: kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid. Verwey-Jonker Instituut.

Het Databoek Kinderen in Tel 2014 laat aan de hand van elf indicatoren op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag zien in welke Nederlandse gemeenten er positieve ontwikkelingen zijn, maar ook waar de verschillen in leefsituatie zitten. Voor alle gemeenten en provincies in Nederland, grotendeels zelfs tot op wijkniveau, worden de gegevens uit 2011 en 2012 vergeleken.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

Kinderen in tel databoek 2014 : kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid

Download PDF

Bijlage Ranglijst wijken

Download PDF

Bijlage Landelijk beeld van de wijken

Download PDF

Bijlage gemeentegrafieken

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Majone Steketee
Bas Tierolf
Jodi Mak

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
jeugdbeleid
kinderen
leefomgeving
lokaal beleid
statistische gegevens