Visie & Beleidsplein

Handreiking schoolexamens

LO2 vmbo GL en TL

Mooij, C., & Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO) (2009). Handreiking schoolexamens: LO2 vmbo GL en TL. Enschede: SLO.

Binnen de globaal geformuleerde eindtermen van LO2 in het vmbo is er ruimte voor scholen om eigen inhoudelijke keuzes voor de concretisering van de eindtermen te maken. Scholen zijn niet verplicht hiervan gebruik te maken. Voor scholen die de geboden ruimte wel willen benutten, heeft de SLO deze handreiking gemaakt die niet voorschrijvend is, maar bedoeld om docenten ideeën aan te reiken.

Uitgever(s): SLO,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Chris Mooij
Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
vmbo
voortgezet onderwijs