Visie & Beleidsplein

Langer gezond leven

ook een kwestie van gezond gedrag

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (2003). Langer gezond leven: ook een kwestie van gezond gedrag. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ongezondheid kost de samenleving veel geld. Alleen een gerichte aanpak van de belangrijkste "ziekmakers" kan deze ontwikkeling keren. Dat lukt alleen als iedereen meedoet: de burger zelf, maar ook rijksoverheid, gemeenten, zorgverzekeraars, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen. Dit is de belangrijkste boodschap uit deze kabinetsnota.

Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Download(s)

Langer gezond leven : ook een kwestie van gezond gedrag

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheid
gezondheidsgedrag
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport