Visie & Beleidsplein

Over communiceren gesproken

communicatie tussen ondersteuner en sportvereniging

Kampen, H. van (2001). Over communiceren gesproken: communicatie tussen ondersteuner en sportvereniging. Arnhem: NOC*NSF.

Dit onderzoek tracht inzicht te krijgen in de uitgangspunten en verwachtingen (waarden en normen) die verenigingen en ondersteuners hebben bij de start en voortgang van een ondersteuningstraject en hoe deze uitgangspunten en verwachtingen het communicatieproces en het resultaat van het ondersteuningstraject beïnvloeden. Onderzoeksvraag: Hoe verloopt de communicatie tussen vereniging en ondersteuner in concrete ontmoetingen en welke betekenissen worden hieraan verleend door de betrokken actoren? Uitgegeven in het kader van het onderzoeksprogramma Waarden en Normen in de Sport.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Helga van Kampen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

NOC*NSF
communicatie
normen en waarden
onderzoeken
sportverenigingen