Visie & Beleidsplein

Kernadvies

samenvatting van het eindadvies

kennis, kwaliteit en keuze in de tweede fase

Veldhuis, J.G.F., Bruning, L., Meijs, L., Profielcommissie Economie en Maatschappij / Cultuur en Maatschappij, & Profielcommissie Natuur en Techniek / Natuur en Gezondheid (2007). Kernadvies: samenvatting van het eindadvies, kennis, kwaliteit en keuze in de tweede fase. Den Haag: Profielcommissies Natuur en Techniek.

Het Kernadvies is een beleidssamenvatting van het Eindadvies van de Profielcommissies. In het Eindadvies, de uitgebreide versie, worden de achtergronden van en de toelichting op de adviezen gegeven, inclusief verwijzing naar bronnen en themadocumenten. In 1997/98 is voor de tweede fase van het voortgezet onderwijs de profielstructuur ingevoerd. De nadelen die in de praktijk zijn geconstateerd, worden voor een belangrijk deel opgevangen door aanpassingen die per 1 augustus 2007 van kracht zijn geworden. Door de invoering van de profielkeuzevakken krijgen scholen en leerlingen meer ruimte voor eigen keuzes. De profielcommissies zien twee uitdagingen: nog meer jonge mensen een hogere opleiding geven, en hierbinnen vooral de keuze voor natuurwetenschap en techniek versterken; en de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen en van de tweede fase van het voortgezet onderwijs in het bijzonder, minstens te handhaven en waar mogelijk en nodig te versterken.

Uitgever(s): Profielcommissies Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid en Economie en Maatschappij, Cultuur en Maatschappij,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

J.G.F. Veldhuis
L. Bruning
L. Meijs
Profielcommissie Economie en Maatschappij / Cultuur en Maatschappij
Profielcommissie Natuur en Techniek / Natuur en Gezondheid

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
beleidsevaluatie
voortgezet onderwijs