Visie & Beleidsplein

From warming up to warning up

een onderzoek naar (achtergrond) kenmerken en initiatieven met betrekking tot de invoering van IKZ in de breedtesport

Brouwer, A. de (1999). From warming up to warning up: een onderzoek naar (achtergrond) kenmerken en initiatieven met betrekking tot de invoering van IKZ in de breedtesport. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant.

In welke mate wordt (Integrale) Kwaliteitszorg toegepast in de Nederlandstalige sportsector? Welke initiatieven zijn er met betrekking tot de invoering van (I)KZ in sportspecifieke organisaties genomen en welke specifieke (achtergrond) kenmerken zijn hierin te onderkennen?

Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Antoine de Brouwer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kwaliteitsmanagement
maatschappelijke ontwikkeling
scripties
sportorganisaties